Posadres:  Gereformeerde Kerk Rietvallei Posbus 914-1095 Wingatepark 0153

Straatadres: Umgenistraat 359 Erasmuskloof x4 Pretoria

Kontakbesonderhede: Tel: 012 347 7362 Faks: 086 537 7392

Kerkkantoorure: Maan-Vry: 08:00-13:00 Son: 09:15-10:15