Die diakonie van die Gereformeerde Kerk Rietvallei het ten doel om deur al ons diensgroepe die dienswerk te koördineer wat nodig is vir die gemeente om te funksioneer as die liggaam van Christus.

Om hierdie rede moet al ons diensgroepe gevul word met gemeentelede. Dit is dan ook die rede vir ‘n inligtingsblaadjie – elkeen van die genoemde diensgroepe nooi lidmate hartlik uit om met hulle onderskeie gawes betrokke te raak.

Struktuur: Kontak Selfoon e-mail
1 Diakonie Voorsitter Gerrit Kornelius +27829259569 gkornelius@nullgmail.com
2 Diakonie Skriba Leyda van Dijk +27647556394 leydavandijk@nullgmail.com
3 Finansies Diensgroep – Sameroeper Karen De Lange +27 82 883 4899 karendelange@nulltelkomsa.net
4 Operasionele Diensraad Voorsitter
5 Omgee Diensraad Voorsitter
6 Uitreik Diensraad Voorsitter Renier du Preez +27 834 478 230 renier@nullnetdupreez.co.za
 
 
 

Dagbestuur
Omgee
Wyke
Uitreike
Jeug