BYBELSTUDIES

  • Die Sustersbybelstudie-groep vergader DV elke tweede Dinsdagaand om 20:00 aanlyn. Kontak Ds. Danie of Ds. Petrus.
  • Die Vroegoggendvolgelinge-bybelstudie word om 06:00 op Vrydagoggende virtueel aangebied. Kontak vir Ds. Danie of vir Sr. Sanet van Mazijk  indien jy wil inskakel.
  • Ignite bybelstudiegroep vergader ook weekliks.
  • Die gemeente-bybelstudie-groep vergader weer in saal  Donderdaeoggende om 09:00
  • Die ander Bybelstudie-groepe kan nou weer fisies by die kerkgebou of elders vergader.
  • Laat weet asseblief vir enige van die predikante, die skriba of die kerkkantoor van enige ander Bybelstudie-groepe waarby lidmate kan inskakel.