Predikante
D Blok
D1 – 35: Ds. Danie Potgieter – 072 272 9631 danie@nullgkrietvallei.co.za
D36 – 72: Ds. Petrus van Blerk – 082 456 0235 petrus@nullgkrietvallei.co.za
N Blok
Ds. Danie Potgieter – 072 272 9631 danie@nullgkrietvallei.co.za
S Blok
Ds. Petrus van Blerk – 082 456 0235
012 997 2010 petrus@nullgkrietvallei.co.za
Skriba
Oudl. Klaas Steyn – 012 361 4946,
071 471 4930 Faks 086 537 7392 skriba@nullgkrietvallei.co.za
Orrelis
Christine van Helden – 072 658 5664 christine@nullrealaccounting.co.za
Koster
Pieter Hoffman 012-345 2249, 082 898 2330
Kerkkantoor
Finansiële aangeleenthede
Titus Van Aswegen Tel: 012-347 7362
E-pos: fin@nullgkrietvallei.co.za
Faks: 086 537 7392
Attestate en Administratiewe aangeleenthede
Karen de Lange Tel: 012-347 7362
E-pos: admin@nullgkrietvallei.co.za
Faks: 086 537 7392
Posbus 914-1095, Wingatepark, 0153
Diakonie Voorsitter
Gerrit Kornelius 0829259569 gkornelius@nullgmail.com
Franse Radiobediening
Ds. Eric Kayayan
erickayayan@nullgmail.com
www.foi-vie.org.za
Topia (Toerus van predikante in Afrika)
Ds. Johannes Aucamp
072 815 7375) johannes@nulltopia.org.za
Bediening In Indië
Ds. Rajesh Kumar
Rajesh_kumarza@nullyahoo.com
Eljada
Heidi Muller 082 326 8968
eljada@nullgkrietvallei.co.za
Susters
Alida Venter-0848508538
Jeugsake
Eljadi Lynelle Steyn – 082 410 9923 drsweers@nullgmail.com
Algemene Jeugsake en Katkisasie (Admin & Navrae)
Gert Steyn 082 410 9922 gkrietvalleikatkisasie@nullgmail.com
Preekbegeleiding
Predikante
Hope Community Church
Gerrit Kornelius 082 925 9569
Eljada Huis – Daspoort
(012 377 0503/ 072 855 8289)
Pres. Kruger Kinderhuis Diensgroep
Mart-Mari Kruger 072 101 0173
Bankbesonderhede
Gereformeerde Kerk Rietvallei Absa Menlyn (Takkode: 632005)
• Kerkkas – Tjekrek nr 34 9014 4306
• Diakonie -Tjekrek nr 40 5113 8620
• Susters – Tjekrek nr 40 94739097
• Franse Radio RF Faith and Life;
Tjekrek nr 40 4878 6755