Skriflesing: Johannes 1:1-18.
Vers wat tref: 1,2 “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God.”

Johannes begin sy evangelie nie by Jesus se geboorte nie. Hy begin nie met ’n geslagsregister wat Jesus binne die geskiedenis van die mensdom en die Jode sou plaas nie – anders as Matteus. Hy begin nie met die verhaal van Johannes die Doper wat in vervulling van die profesieë van Jesaja die wegbereider vir Jesus was nie – anders as Markus. Hy begin nie met ‘n sorgvuldige geskiedenis van die eerste eeu sodat ‘n mens Jesus binne sy eie tyd kan verstaan nie – anders as Lukas.

Nee, Johannes begin met ʼn lied wat waarin Jesus se Godheid besing word.
Vers 1 begin dan by die begin. Dit begin by die ewigheid, nog voor die wêreld se geskiedenis, nog voor die wêreld daar was. “In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was God. Hy was in die begin by God.” (Joh. 1:1-2).

Kersfees het nie begin met ʼn krip in Bethlehem nie. Dit het al begin nog voor daar enige iets was. Jesus Christus is die Woord! Die Een wat aan mense geopenbaar is nie en in wie die ware blye boodskap gekom het nie. Christus was God nog voordat daar enige iets geskape is. Deur God drie-enig is die heelal geskape. God is verhewe bo die skepping. Die Woord het nie geword nie; Hy was daar “in die begin”.

Dink ‘n bietjie hieroor na. Wie is Jesus Christus? Hy is die Woord van God. Hy was van die begin af by God. Hy is God. Hy bestaan van altyd af. Hy is voor alles. Hy sal tot in alle ewigheid God wees.

Dan eers kan ons hierdie groot wonder besef in vers 14: Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.
Jesus is die Messias wat die Lig vir die wêreld bring.

Gebed
Ons hemelse Vader. Dankie dat ons in U lig mag leef. Dankie dat U die Lig vir die wêreld vir ons gegee het in Jesus Christus. Stuur ons om soos Johannes die Doper te getuig van die Lig! Amen.

Dors vir meer:
Efesiërs 1:1-14.

Danie Potgieter
0722729631
GK Rietvallei