Geliefde Broeder en Suster,

Gereformeerde Kerk Rietvallei dra kennis van die Regering se besluit dat die dra van maskers nie meer verpligtend is nie en die beperkings op die getal mense by saamtrekke afgeskaf is. Ons is dankbaar dat ons nou weer in groter getalle byeen kan wees. Die afskaffing van die verpligte dra van maskers beteken dat ons na eie keuse steeds ‘n masker kan dra.
Sanitering word steeds aanbeveel.
Kom ons respekteer elkeen se keuse.

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Audio uitsending

Luister nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Eredienstye

Eredienste gedurende skoolkwartale 08:00, 10:15 en 18:30

Eredienste tydens alle skoolvakansies en langnaweke 09:00 en 18:30

Goeie Vrydag en Versoeningsdag 09:00

Kersdag 08:00

Hemelvaartdag 19:00

*Preekbegeleiding: tydens hierdie preek word dieselfde inhoud deur een van die predikante aan die jonger kinders in die saal verduidelik. Nie tydens skoolvakansies en langnaweke nie.