Die diakonie van die Gereformeerde Kerk Rietvallei het ten doel om deur al ons diensgroepe die dienswerk te koördineer wat nodig is vir die gemeente om te funksioneer as die liggaam van Christus.

Om hierdie rede moet al ons diensgroepe gevul word met gemeentelede. Dit is dan ook die rede vir ‘n inligtingsblaadjie – elkeen van die genoemde diensgroepe nooi lidmate hartlik uit om met hulle onderskeie gawes betrokke te raak.

 

Struktuur: Kontak Selfoon e-mail
1 Diakonie Voorsitter Hanno Steenkamp +27 84 043 7466 hsteenkamp85@gmail.com
2 Diakonie Skriba René Steenkamp +27 76 564 9193 renebosman1@gmail.com
3 Finansies Diensgroep – Sameroeper Karen De Lange +27 82 883 4899 karendelange@telkomsa.net
4 Operasionele Diensraad Voorsitter Bennie Kotze +27 82 444 4942 bennie.kotze@vodacom.co.za
5 Omgee Diensraad Voorsitter Karolien van Den Berg +27 82 334 1687 karolien.van-den-berg@za.pwc.com
6 Wyke Diensraad De Wet Burger ‘+27 83 216 2876 dwdburger@hotmail.com
7 Uitreik Diensraad Voorsitter Louis Kotzee +27 83 327 7617 kotzeel@gmail.com
8 Groeps Diensraad Voorsitter (Koinonia) Hanno Steenkamp +27 84 043 7466 hsteenkamp85@gmail.com
9 Jeug Diensraad Voorsitter Nico Coetzee +27 82 781 4310 coetzeen@unisa.ac.za

Dagbestuur
Omgee
Wyke
Uitreike
Koinonia Groepe
Jeug