Die diakonie van die Gereformeerde Kerk Rietvallei het ten doel om deur al ons diensgroepe die dienswerk te koördineer wat nodig is vir die gemeente om te funksioneer as die liggaam van Christus.

Om hierdie rede moet al ons diensgroepe gevul word met gemeentelede. Dit is dan ook die rede vir ‘n inligtingsblaadjie – elkeen van die genoemde diensgroepe nooi lidmate hartlik uit om met hulle onderskeie gawes betrokke te raak.

 

Struktuur: Kontak Selfoon e-mail
1 Diakonie Voorsitter Bennie Kotze +27 824 444 942 bennie.kotze@vodacom.co.za
2 Diakonie Skriba Riana Potgieter +27 730 162 438 rpotgieter2@sars.gov.za
3 Finansies Diensgroep – Sameroeper Karen De Lange +27 82 883 4899 karendelange@telkomsa.net
4 Operasionele Diensraad Voorsitter Bennie Kotze +27 82 444 4942 bennie.kotze@vodacom.co.za
5 Omgee Diensraad Voorsitter
6 Uitreik Diensraad Voorsitter Renier du Preez +27 834 478 230 renier@netdupreez.co.za
 
 
 

Dagbestuur
Omgee
Wyke
Uitreike
Jeug