Die doel van die Koinonia Diensraad is om die onderlinge meelewing van medegelowiges te bevorder met ‘n sterk fokus na groepe binne die gemeente.

Emunah (Enkellopendes)

Beskrywing

Die Emunah Enkelbedieningsgroep fokus op alleenlopende persone (35 jaar+) wat ‘n behoefte het om op sosiale asook dieper wyse interaksie te hê met ander enkellopendes. Hierdie diensgroep fokus op geskeide persone of die wat nog nie daardie spesiale persoon ontmoet het nie.  Die doel is hoofsaaklik om mekaar te ondersteun, nuwe vriende te maak binne ‘n beskermde omgewing en onsself voor te berei sodat ons gereed is wanneer ons wel ‘n lewensmaat ontmoet.

Ons kom elke tweede Woensdag aand bymekaar, reël uitstappies, sosiale funksies, naweke weg of gaan eet sommer net saam by ‘n restaurant.

Ons diensgroep verwelkom nuwe lede en vra die gemeente om die woord te versprei aangesien ons lede het van ander gemeentes ook.  Hier is ‘n groep waar ons geborge voel en sterk vriendskapsbande word gesmee, gewortel in ons Christenskap.

Kontakpersoon:

Annelize Kotze (082 331 1697 of kotze.annelize@gmail.com)

 


Navitas (Senior studente en Jong werkendes)

Beskrywing

Die Navitas-diensgroep fokus spesifiek op senior studente en jong werkendes in die gemeente. Dié diensgroep het 2 oorhoofse doelstellings:

  • Skep en onderhou ‘n geestelike tuiste (gemeenskap van gelowiges) vir hierdie ouderdomsgroep.
  • Platform vir diensbaarheid (help hierdie ouderdomsgroep om betrokke te raak en hul gawes aan te wend).

Hoe kan JY betrokke raak?

  • Skakel in by ons aksies. Bly op hoogte deur aan te sluit by ons Facebook-groep: “Navitas GK Rietvallei”.
  • Maak seker jy’s ingeskakel by ‘n Bybelstudiegroep .
  • Sluit aan by die komitee – ons het linker- én regterbreine nodig. D.w.s. of jy hou van mikrofoon-praat, admin, funksies reël, kontakte of idees het vir aksies/uitreike, of dalk selfs net die groep wil help met strategiese sake: jy is welkom!

Kontakpersoon:

René Steenkamp (076 564 9193 of renebosman1@gmail.com)

 


Senior Lidmate

Beskrywing

Hierdie diensgroep fokus op ondersteuning en die gemeenskap van gelowiges onder bejaardes/seniors bo 60. Die doel is dan om elke senior te ondersteun in die spektrum van behoeftes wat ondervind mag word in hierdie fase van mens se lewe.

Dit sluit in:

  • Bemoediging tydens siekte.
  • Besoeke aflê / telefoniese ondersteuning.
  • Organisering van geleenthede vir sosiale interaksie en liefde.
  • Ondersteuning waar finansiële probleme ervaar word, ens.

Kontakpersoon:

Riana Potgieter (073 016 2438)

 


Susters

Beskrywing

Die reël van teeskinkbeurte en sustersamekomste waarmee gepoog word om gemeente-eenheid te bevorder. Daar word heelwat byeenkomste vir ons gemeente se vroue gereël en elke vrou word opgeroep om te deel in die samesyn waar ons mekaar kan ondersteun en kan uitreik na ander. ʼn Bestuurskomitee word jaarliks verkies. Indien enige dame op die bestuurskomitee wil dien, word hulle uitgenooi om Zelda van Blerk te kontak.

 Kontakpersoon:

Zelda van Blerk (0824470674  of zeldavblerk@gmail.com)

 


Broeders

Beskrywing

Die beplanning en organisasie van die 4 jaarlikse byeenkomste vir ons gemeente se manne, asook hulpverlening tydens die byeenkomste. Nog manne word benodig om op die diensgroep te dien.

 Kontakpersoon: