Gemeente bybelstudie op 2 weeklikse skedule in die kerk 19:00, en dan vir die Seniorlidmate Dondermiddae 13:30, en weeklikse Bybelstudie Donderdae oggende 09:00 in die saal

Vrydaeoggende vanaf 06:00 tot 07:00  in die saal