• Gemeente-bybelstudie elke tweede Maandagaand 19:00 en elke Donderdagoggend 09:00 in die Kerkgebou

• Senior lidmate: Elke tweede Donderdagmiddag 13:30

• Vroegoggend-volgelinge: Vrydagoggende 06:00 in die kerksaal