Bankbesonderhede

GK Rietvallei,

ABSA

Reknr: 3490144306

Takkode: 336445

Kerkkantoor

Kantoorure: Maan-Vry: 08:00-13:00, Son: 09:15-10:15

Administratiewe sake, Attes Skriba en oplaai van Eljada en preke op webblad. Karen de Lange 012 347 7362 admin@gkrietvallei.co.za

Fax: 086 537 7392

Finansies Titus van Aswegen 012 347 7362 fin@gkrietvallei.co.za

Fax: 086 537 7392

 

Eljadi Daleen Kornelius 012 993 4211

Berading en Traumabegeleiding petrus@gkrietvallei.co.za 0824560235 012 997 2010

Diakonie Hanno Steenkamp 084 043 7466 hsteenkamp85@gmail.com

Eljada Mariana Steyn 012 347 6541

Skriba Klaas Steyn  071 471 4930  skriba@gkrietvallei.co.za

Orrelis Christine van Helden     072 658 5664

Koördineerder: webbladsye en preke op die Internet Jaco de Lange 081 439 2185 086 537 7392

Koster Pieter Hoffman 012 345 2249