Skriflesing: Gen 3:1-:24                                     Teks wat tref: v 9,10     

Navorsing dui daarop dat die gemiddelde mens daagliks ongeveer 35 000 besluite neem. Die meeste hiervan geskied onbewustelik. Dan is daar besluite met bepaalde gevolge.  Wat sal ek vandag aantrek? Hoe laat gaan ek opstaan? Ma, wat eet ons vanaand? Is hierdie my trou man? Elke besluit het ʼn oorsaak. Elke besluit het ʼn gevolg. Party keer wil ek my hare uit my kop trek. Ander kere is ek trots as my besluit gehelp het dat ek bevordering gekry het. 

God het die mens geskape om binne ʼn bepaalde verhouding te lewe.  In Genesis 1 lees ons dat die mens vir God kosbaar is en dat Hy my oneindig liefhet.  Hy laat Adam en Eva in die paradys lewe. Daar heers volkome harmonie. God gee aan die mens oorvloed.

Kort daarna lees ons van die sondeval wat hierdie verhouding skaad.  Ten spyte van God se duidelike opdrag om nie van die boom van alle kennis  (Gen 2:16) te eet nie, skuif die mens God uit hul lewe met ʼn doelbewuste keuse wat hul uitoefen. Op slinkse wyse oorreed die slang hulle om ongehoorsaam te wees. Die mens verskuif die grense wat God in sy wysheid vasgelê het. Die mens wil soos God word wat alles ken.

Daar word baie vinnig verskonings aangebied toe God vir Adam en Eva konfronteer..  Getrou aan die mens se aard om onsself te verontskuldig of om ander vir die neem van swak besluite te blameer, is hul met antwoorde gereed toe die Here na hul roep.  Daarom plaas ek die skuld baie maklik op iemand anders. Ons het oorgenoeg redes waarmee ons onsself uit elke oortreding loswikkel. Eers word die slang blameer. Dan beskuldig ons mekaar.  My omstandighede regverdig mos my optrede. Dit was in  ʼn oomblik van swakheid dat ek geld verduister het of slegte tydsberekening toe ek betrap is terwyl ek ontrou was.  Met ons optrede, woorde, gebare en gedagtes skuif mense die Here weg. 

Genadiglik ontvang ek ʼn tweede kans.  God los die mens nie alleen nie.  Hy roep na hulle. Al voel ek soms kaal en wil ek as gevolg van omstandighede gaan wegkruip, straf die Here die mens maar gee Hy weer uitkoms.  Hy gee vir Adam en Eva velklere om hul naaktheid te bedek. Aan die kruis gee Christus sy lewe om ons sonde te bedek en ons verhouding met God te herstel. Met groot eerbied gesê lei die Heilige Gees ons om vir die Here op te skuif en aan Hom die eer te gee. 

As die Here vir jou vra: “Waar is jy?” moet jy gereed wees om in gehoorsaamheid op te skuif!

Dors vir meer:

Psalm 36

Gebed

Here, dankie dat ek U roepstem kan hoor.  Bewaar my hart van elke bose plan.  Stel my hande en voete in U diens.  Ek bely dat alles aan U behoort. Elke sekonde van my bestaan is deur Christus se verlossingswerk aan my gegee.  Amen

Ds Petrus van Blerk

GK Rietvallei

0824560235