Skriflesing: Gen 1:26-31                    Teks wat tref: v26,31    

In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Aan die einde van elke dag beoordeel God die werk van sy hande en bevind dit goed. Op die sesde dag word die mens deur God geskape en toe Hy na alles kyk wat Hy gemaak het, was dit baie goed. Op noukeurige wyse word alles in harmonie geplaas en geskied alles volgens God se wil. Die mens kry ʼn prominente plek in hierdie skepping as verteenwoordiger van God. Terwyl die aarde en alles aan die Here behoort kry die mens opdrag om vrugbaar te wees, die aarde te bewoon en dit te bewerk.

Deur opnuut na die Here se opdragte in Gen 1: 26-28 te luister besef ek my posisie weer. Alles begin by God en alles is vir God.  Ek is baie kosbaar vir God. Ek leef in ʼn besondere verhouding met Hom. Ek ontvang sy bewaring en beskerming.  Ek ontvang die mag om oor God se handewerk te heers. Ek is God se verteenwoordiger.  Ek ontvang daarmee ʼn sekere posisie.  Ek ontvang die mag om soos ʼn koning op te tree.  God ag die mens  so hoog dat Hy sy skepping aan ons toevertrou. 

In Ef 1:21 word verkondig dat God alles aan Christus onderwerp het en Hom bo alles verhef het.  Dit beteken dat daar nêrens eens die geringste plekkie is waar ons sonder God is nie.  Ons Here se heerskappy geld vir my hele lewe. Elke asemteug. Elke lewenstreë. Elke besluit. Ja daar is nie ʼn enkele vierkante sentimeter waar ek God buite rekening kan laat nie. Tog sien ons dat die mens God dikwels eenkant skuif.  Ons maak God deel van my Sondagprogram en ʼn paar geleenthede waar ek Bybelstudie doen of bid.  En vir die res van die tyd is God nie deel van my besigheid, huwelik, opvoeding van my kinders of sosiale geleenthede nie.  Ons probeer God beperk en selfs uitskuif sodat ek my lewe kan leef en bepaal.

Sedert die sondeval skuif die mens God uit. Die gevolge hiervan is duidelik sigbaar.  Ons leef asof die Here nie Here van alles is nie.  Ek wil my lot bepaal en ek sal besluit hoe ek leef. Ons ongehoorsaamheid is oral sigbaar.  In huwelike waar daar geen respek meer is nie. By die huis waar kinders se opvoeding agterweë bly. By die werk as daar geen etiese waardes geld nie.

In die Bybel is talle voorbeelde hiervan – Adam en Eva wat vir God lieg,  die volk wat ʼn goue kalf bou en Eli se seuns wat die voorskrifte oor offers oortree is maar enkeles. Mag die Heilige Gees ons met die volgende aantal dagstukkies lei om raak te sien waar ons besig is om God nie te eer nie.  God het jou as die kroon van sy skepping gemaak. Ondersoek jou lewe en kyk waar jy moet opskuif!

Dors vir meer:

Ps 24 en Fil 2:5-11

Gebed

Here, leer my om U altyd te eer. Laat ek raaksien waar U regeer. Lei my deur U Heilige Gees om  raak te sien waar ek moet skuif sodat u die eer ontvang. Amen

Ds Petrus van Blerk

GK Rietvallei

0824560235