Jesaja 52:13-53:12
Teks wat tref: Jesaja 53:12.
Hierdie gedeelte gaan oor die vernedering en verhoging van die Kneg van die Here.
Hierdie is vir ons ʼn wonderlike samevatting van die Evangelie! Hoeveel van hierdie gedeelte kom nie na vore oor wat ons van Jesus Christus bely in die Twaalf Artikels nie?

Luister opnuut na die verskriklike lyding wat Jesus Christus moes deurmaak- die lyding wat vir ons die bevryding bring.
“ Hy was verag en deur die mense verstoot, ‘n man van lyding wat pyn geken het,
iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor óns oortredings is hy deurboor,
oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom,
deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.

Christus moes dit alles deurmaak om aan ons die lewe te gee. Maar na die vernedering volg die verheerliking!
Ná sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken.
My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak: hy sal die straf vir hulle sonde dra.
Daarom gee Ek hom ‘n ereplek onder die grotes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier
omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is,
omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het.”

Hoe raak hierdie gedeelte jou? As ons hierdie lees, dan kan ons nie meer soos skape ronddwaal nie, maar besef wonderbaarlik die genade dat ons sonde op Jesus neergekom het. Dit is betaal!
Lees dit soos die Etiopiër wat in Handelinge 8 (32-39) hierdie gedeelte gelees het en Filippus vir hom die gedeelte verklaar het en hy gedoop is.
Verstaan dat die vernedering in jou plek was. Verstaan verder dat ook die verhoging in jou plek is.
Ons is aan Jesus verbind! Waar Hy is, sal ons wees! Sit jou reis met blydskap voort

Dors vir meer:
Handelinge 8:26-40 en Hebreërs 2.

Gebed
Dankie Here dat U die verskriklike lyding wat ons toekom, op U Seun Jesus Christus geneem het en ons laat deel in U heerlikheid. Aan U behoort die mag en majesteit en heerlikheid van alle ewigheid af tot in alle ewigheid. Amen.

Ds Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei