Eredienstye

Eredienste gedurende skoolkwartale  08:00, 10:15, 18:30

Eredienste tydens alle skoolvakansies en langnaweke  09:00 en 18:30

Goeie Vrydag en Versoeningsdag 09:00

Kersdag 08:00

Hemelvaartdag 19:00

*Preekbegeleiding: tydens hierdie preek word dieselfde inhoud deur een van die predikante aan die jonger kinders in die saal verduidelik. Nie tydens skoolvakansies en langnaweke nie.