Skrifgedeelte: Gal 5:22-25 en 1 Kor 13:4-7     Teks wat tref: Gal 5:22

Gal 5:22: “Die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde………..”

Nadat Paulus in die eerste gedeelte van Galasiërs 5 teen ʼn “EK WIL” leefstyl gewaarsku het, behandel hy in die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk die ander teenpool.  Ons lewe moet deur die Gees van God beheers word. Dan word die  eienskappe wat by hierdie leefwyse pas genoem. Die vrug – in enkelvoud – beklemtoon dat daar nie ʼn rangorde in terme van belangrikheid bestaan nie, maar dat die een eienskap tegelyk al die ander veronderstel en insluit.

In 1 Kor 13 verduidelik Paulus die werklike betekenis van liefde. Elke beskrywing bevat ʼn opdrag. Liefde is dade.  Liefde veronderstel verantwoordelikheid en lojaliteit. Wanneer ons so na God se opdragte luister, word God verheerlik en ons optrede teenoor ons naaste ʼn bewys van God se liefde in ons harte.  Deur geduldig en vriendelik te wees skep ek ʼn veilige hawe vir my naaste. Deur nie afgunstig, grootpraterig en verwaand te wees nie, stel ek die belange van my naaste voorop.

Deur nie onwelvoeglik te handel nie betoon ek respek teenoor my naaste. Liefde soek nooit sy eie belang nie en weerhou ons van hoogmoed en selfsug. Dit laat my gevoelig bly vir die nood van ander. Deur nie liggeraak te wees nie vertoon ek respek en agting vir ander. Ek leer om te vergewe wanneer ek nie boek hou van die kwaad nie en my in die leed van ander verlustig nie.

Deur die Gees leer ek om die waarheid te verkondig, ander nooit af te breek nie en die vertroue van my naaste in te boesem. Liefde gee hoop wanneer iemand seer gekry het en laastens ken liefde geen grense nie. 

Liefde is die reaksie op die behoefte van ander mense, en is daar om ander mense te help. Dit is ons gehoorsaamheid aan God se liefde wat Hy aan ons bewys het deur ons vry te maak.   

Waar gaan jy vandag hierdie liefde vertoon?

Dors vir meer:

1 Pt 4

Gebed

Here, baie dankie dat U my liefhet.  Help my om U liefde oral te vertoon. Amen

Petrus van Blerk

0824560235