Skrifgedeelte: Gal 6:1-10      Teks wat tref: Gal 6:2

Gal 6:2  “Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus.”

Terwyl ek nou nie meer doen wat ek wil nie, maar wat ek mag in gehoorsaamheid aan God se Gees skryf Paulus laastens oor die dinge wat gelowiges sal doen. Hy noem veral drie dinge:

1) Dra mekaar se laste – v2

2) Ondersoek jou eie doen en late – v4

3) Moenie ophou om goed te doen nie – v10

Hierdie oproep word dikwels in die Bybel herhaal. Dit beklemtoon dat ek naastediens sal verrig. Om mekaar se laste te dra is baie edel en boonop ʼn bewys van onderlinge liefdesdiens. Dit gee praktiese uitvoering aan die optrede wat verwag word van iemand wat deur die Gees lewe. 

Die laste waarna hier verwys word, is nie beperk tot die fisiese inspanning om iemand se swaar vrag te help dra nie.  Dit sluit alles in waarmee ek kan help om my naaste se lewe te vergemaklik en draaglik te maak.  Om iemand se laste te help dra beteken dat ek baie naby aan daardie persoon sal kom.  Letterlik om in hul direkte teenwoordigheid te leef.  Uiteraard veronderstel dit ook dat die persoon my sal vertrou om hulp te kan verleen. 

Die opdrag in Gal 6 is egter nie net beperk tot my optrede teenoor ander nie.  Ek word gedwing om ook my eie doen en late te ondersoek en te bepaal of ek nie dalk met my optrede ʼn las op iemand anders se skouers plaas nie. 

Ons word elkeen opgeroep om op die akker van die Gees te saai en met verwagting uit te sien na die bestemde tyd wanneer die oes ingesamel word.  Intussen word van my verwag  om goed te doen – om deur die Gees te lewe. 

Dors vir meer:

1 Jh 3:11-17

Gebed

Here, leer my om die nood van ander raak te sien. Lei my deur U Gees om met sagmoedigheid op te tree en ander se laste ligter te maak. Amen

Petrus van Blerk

0824560235