Galasiërs 4:21-5:1.
Teks wat tref: Galasiërs 4:28

In hierdie gedeelte kry ons ʼn figuurlike vergelyking vanuit die Ou Testament (allegoriese argument). Hoekom gebruik Paulus hierdie beeld? Om vir die dwaalleraars weereens aan te wys dit help nie jy roem dat jy van Abraham afstam nie. Abraham het buiten Isak nog ʼn seun gehad, Ismael by die slavin Hagar. Abraham het nie die belofte van die Here geglo nie, en sodoende self probeer om ʼn nageslag te verseker deur Sara se slavin Hagar te neem. Later is Isak wel deur die belofte gebore en toe word Hagar en Ismael weggejaag na Arabië.

Weereens word uitgelig dat indien jy probeer om jou verlossing te verdien deur die wet na te kom, is jy besig met geestelike slawerny. Jy kan Abraham as vader hê maar deur die wet jou as ʼn slaaf bevind. Jy kan nie God se goedkeuring verdien deur net die wet te hou nie.
Sien eerder die geestelike vryspraak raak wat God deur Jesus Christus gee. Deur die geloof in Jesus Christus, is ons kinders van God- nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God (Gal. 3:29)

Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees!

Amen.

Dors vir meer:
Johannes 8:31-47

Gebed
Here, omdat U ons Vader is en omdat U naby ons is, help ons om oor niks besorg wees nie. Met gebed, smeking en danksegging wil ons ons begeertes aan U bekend maak. En mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Fil.4:6-7)

Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei.