Galasiërs 4:12-20
Teks wat tref: Galasiërs 4:19

In hierdie gedeelte hoor ons dat Paulus nie beplan het om na Galasiërs toe te reis nie, maar dat hy siek geword het en gedwing was om by hulle oor te bly. So beskik die Here dat ook deur Paulus se siekte die evangelie op die regte plek verkondig word. Al was Paulus siek is hy hartlik ontvang (vreemde siek persone is nie sommer ingeneem nie). Die gemeenskap het Paulus baie mooi versorg, soveel dat Paulus noem hul bereid was om hul oë vir hom te gee, indien dit moontlik was. Hulle was bly om Paulus te ontvang, want deur hom het hul die evangelie van Jesus Christus ontvang. Paulus het die vryheid, volheid en vreugde wat Paulus hy in Christus beleef het, ook met hulle gedeel. Christus het gestalte in sy lewe gevind.

Paulus wil nie harde woorde gebruik met die gemeente nie, maar daar het vyandskap gekom deurdat die dwaalleraars hom swart gesmeer het by hulle. Waar is die hartlike gasvryheid nou? Pasop dat ons optrede teenoor ander persone nie sommer so vinnig verander nie, maar dat ons optrede en gesindheid teenoor ander altyd gedryf word deur Christus se liefde vir ons.

Nou beleef Paulus weer geboortepyne, nie sodat hulle in Jesus Christus moet glo nie – hulle glo reeds in Jesus Christus – maar sodat Christus Jesus in hulle gestalte sal kry. Sodat hulle bly by die waarheid van die evangelie van Jesus Christus en die gestalte van Jesus Christus sal uitdra na buite?
Leef jy as ʼn dissipel van Jesus Christus wat die gestalte van Jesus Christus uitleef aan ander?
Amen.

Dors vir meer:
Efesiërs 4:1-16

Gebed
Ons hemelse Vader! Dankie dat ek nuutgebore is deur U Heilige Gees. Help my om meer en meer die beeld van Jesus Christus sal uitleef en die evangelie altyd verkondig. Amen.

Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei.