Galasiërs 3:19-25

Teks wat tref: Galasiërs 3:23

Die doel van die wet is om ons na Christus toe te dryf. Herhaaldelik is in Galasiërs vir ons uitgewys die wet kan nie vir ons die regverdiging gee nie.

Die wet is gegee met die oog op die sonde totdat die Saad (Jesus Christus) sou kom. Dit het nogtans ʼn funksie en is nie in stryd met die beloftes van God nie.
Twee beelde van die funksie van die wet word hier gegee.
In die eerste plek is die wet gegee sodat ons ons oortredings kan sien. ʼn Vergroot wat uitwys wat daar reeds is. Calvyn sê: Ons sondes is soos ‘n dief wat wegkruip in die grot van geveinsdheid. Maar deur die wet stel God ons sondes in die lig.

In die tweede beeld was die rol van die wet die as ʼn oppasser (tugmeester). Hierdie beeld wat gebruik word is ʼn oppasser wat kinders opgepas het en veral gekyk het na hulle dissipline. Dit was ʼn slaaf wat saam met die kinders skooltoe gestap het en hulle die hele dag opgepas het. Die wet se funksie was om op te pas en te beskerm totdat Christus sou kom. Ook deur die offers van die wet word ons gelei na die enigste een wat ons kan verlos: Christus.
Duidelik word daar weereens vir gestel dat Christus moes kom, ons kan net deur die geloof alleen regverdig word en nie deur die uitvoering van die wet nie.

Die hele Ou Testament, die ganse wet met al sy gebooie en seremonies en wette is God se
wysvinger na Christus toe. Die wet is ‘n dienskneg van die genade. Dit staan in diens van
Christus en nie los of teenoor Christus nie. Die wet dryf ons weg van onsself en in die arms van Christus. Christus is die vervulling van die wet.
Deur die geloof in Christus alleen kan ons voor God staan as regverdiges- persone wat geen deel van die wet oortree het nie en kan deel in die erfenis van die ewige lewe.

Amen.

Dors vir meer:
Romeine 7.

Gebed
Here, sien my ook vandag aan in U liefde en genade. EK bely my sonde voor U en dank U vir die genade in Jesus Christus.
Amen.

Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei.