Skrifgedeelte: Lukas 1:26-38 Teks wat tref: Lukas 1:32
Elisabet is al 6 maande swanger- die Here het inderdaad sy belofte vervul. Gabriël word weer gestuur om ‘n ander geboorte aan te kondig. Die keer nie aan iemand wat al oud is nie, maar aan ‘n jongmeisie, die maagd Maria. Maria is deur die Here gekies om deel te wees van sy raadsplan. Kom ons kyk kortliks na die verskillende benamings vir hierdie seun wat gebore gaan word. Heel eerste moet Hy die naam Jesus kry. Jesus beteken “God is Verlosser”. Dit is wat Jesus inderdaad vir ons kom wys. Tweedens die Seun van die Allerhoogste en die Seun van God. ‘n Eretitel wat duidelik wys dit is nie net ‘n kind van mense wat gebore word nie, maar werklik God wat mens word. Jesus is die Seun van die Allerhoogste. Derdens gaan Hy koning wees en is die troon van Dawid aan Hom gegee, ‘n koningskap wat tot in ewigheid sal wees.
Duidelik maak Gabriël bekend dat dit nie net ‘n kindjie is wat gebore gaan word nie. ‘n Wonderwerk deur die Heilige Gees gaan gebeur sodat Maria swanger kan word. By God is niks ontmoontlik nie.
Maria antwoord dan: Ek is tot beskikking van die Here. Leef jy met hierdie ingesteldheid?

Dors vir meer:
Jesaja 9:1-6 en 1 Kor 15:22-28.

Gebed
Dankie Here dat U ons blydskap groot gemaak het met die geboorte van U Seun. Dankie dat ons elke dag onder U ewige heerskappy kan leef. Amen

Danie Potgieter
0722729631