Skrifgedeelte: Lukas 1:5-25. Teks wat tref: Lukas 1:17

Die Here hou sy beloftes. Rondom 500 jaar tevore is die geboorte van die Messias al aangekondig deur die profete. So ook die een wat sal kom om die pad gelyk te maak. (Jesaja 40 en Maleagi 4). ‘n Boodskapper wat vooruit loop en die koms van die Koning aankondig.
In Lukas 1 word dan vir ons beskryf hoe die Here op die regte tyd en plek in die geskeidenis sy beloftes vervul.
Die Here gebruik vir Sagaria en Elizabet, hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik gelewe.
In ‘n besonderse wyse maak die Here sy wil aan Sagaria bekend in die tempel. Die tempel wat ‘n teken is van die Here se teenwoordigheid, die Here se heiligheid. Hier waar die volk bymekaarkom om te bid.
Terwyl Sagaria diens doen by die wierookaltaar, verskyn die engel Gabriël aan Sagaria die goeie nuus- jou gebed is verhoor. Elizabet kon nie kinders baar nie, maar by die Here is alles moontlik!
Nie net word Sagaria en Elizabet se gebed vervul nie, maar so ook die beloftes van die Here. Hierdie seun sal uitgaan in dieselfde krag en gees as Elia, die Heilige Gees gaan saam met hom.
Wat is Sagaria se reaksie? Hy is dan al ‘n ou man, hoe sal hierdie dan kan gebeur? Hy soek ‘n teken en dan is die teken dat hy nie sal kan praat totdat hierdie dinge gebeur nie.
Hierdie gedeelte laat ons opnuut vertroos dat die Here sy beloftes vervul, op die regte tyd soos wat Hy dit bepaal. Laat ons sterk bly in die geloof en besef vir die Here is alles moontlik. Wees versigtig om na tekens van God se mag te vra, dit mag jou verstom op ‘n manier wat jy dit nie verwag nie.
So is die geboorte van Johannes eerste aangekondig om die pad gereed te maak vir die geboorte van Jesus Christus.

Dors vir meer:
Maleagi 4 en Jesaja 40:1-11

Gebed
Here, ons kan nie U gedagtes peil nie, maar dankie dat ons weet U hou al U beloftes. Amen

Danie Potgieter
0722729631