Skrifgedeelte:  Ps 115                           Teks wat tref: v1,18

Ps 115:1 – “Nie aan ons nie Here, nie aan ons nie, maar aan u Naam kom die eer toe….”

Waar ons gister na Psalm 29 kon luister en God se stem gehoor het, konfronteer Psalm 115 ons met God se Naam.  Met pragtige kontrasterende beelde tref die digter vergelykings tussen die lewende God en dooie afgode.  God seën sy volk drie maal.  Drie maal word beklemtoon dat God beskerm.  Vanuit die hemel is God in die wêreld werksaam!  Ons leer wat dit beteken dat God in BEHEER is terwyl alles rondom my wankelrig is.

Ons hele lewe moet hierdeur beheers word. Alles wat ons dink, sê en doen moet daarop gemik wees om God te verheerlik. Ons woorde en dade moet duidelik maak hoe goed en betroubaar ons God is.  Die doel waarvoor God ons geskep het, is om Hom in alles groot te maak en te eer.  Die leefwyse wat hier voorgehou word, bring oneindige vreugde.

Die ontstaan van Psalm 115 is onbekend. Dit is asof die gelowiges wat Psalm 115 sing die Here smeek dat Hy weer sy mag sal vertoon soos destyds toe Hy Israel uit Egipte na die beloofde land gebring het. Ons hoor die smekinge dat die Here moet optree, want dit voel dat die Here nie meer bestaan nie(v2).  Vandag se gebeure laat ons soortgelyke vrae vra. Gelowiges trek swaar. Ons land is onveilig en in chaos.  ʼn Groot deel van die bevolking is moedeloos en gefrustreerd met die Covid 19 pandemie.  Dit is nie ons naam wat op die spel is nie, maar die Naam van God wanneer die wêreld spottend vra: “Waar is hulle God nou?”

In antwoord hierop beklemtoon Ps 115 drie waarhede. God se liefde, trou en genade het ons bewaar sodat ons nie tot niet sal gaan nie.  Deur God se genade is ons in Christus uitverkies. Ons het kinders van God geword wat op sy beskerming kan reken. Teenoor God se vyande wat Hom teenstaan, is ons nou Christus se volgelinge wat al die Here se seëninge beleef.  Laastens herinner die Heilige Gees ons aan God se absolute soewereiniteit in vers 3.  God is in die hemel en alles wat Hy wil, doen Hy.

Die digter verskuif ons aandag na die nuttelose bestaan van afgode wat geen antwoorde kan bied nie om God se Soewereiniteit te beklemtoon. Daarom kan ons seker wees dat Hy ook die eer van sy Naam sal handhaaf in ons lewe.  Hy het belowe om ons met alles te versorg wat ons nodig het en Hy sal die kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik.

Kyk na alles wat die Here in jou lewe gedoen het. Sy trou en liefde  is inderdaad werklik. Mag ons daarom nooit ophou om Hom te loof omdat Hy die eer van sy Naam daardeur handhaaf nie. Wanneer jy oor alles in jou lewe nadink kry net God se Naam alleen die eer.

Dors vir meer

Jes 42:1-9

Gebed

Here, U is die lewende God en doen alles wat U wil.  Dankie dat U my liefhet en bewaar. Lei my om U elke dag te volg en die roem van u Naam te verkondig.  Amen

Petrus van Blerk

0824560235