Psalm 111
Fokusvers. Ps 111:10 Wyshied begin met die dien van die Here, almal wat dit doen het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand.

Wat is wysheid? Wysheid het ’n baie wyer betekenis as om net dinge te weet en kennis oor baie sake te hê. Wysheid is meer as om ingeligte besluite te neem of om groot probleme op te los.
Wat bepaal jou lewe? Wat maak dat jy op ‘n sekere manier optree en oor dinge dink?
Jou geloof in God moet jou lewe bepaal. Jou ingesteldheid teenoor God bepaal ook jou kennis en wysheid in die lewe. Wie God nie vrees nie, mis die belangrikste punt van die lewe. Wie God nie vrees nie, eerbied en ontsag voor het nie, sal nie met wysheid optree nie.
Hulle sal wel vir hulle kennis vermeerder. Kennis van die wêreld, kennis wat hulle niks sal baat vir die lewe, die werklike lewe naamlik die ewige lewe nie.

Wysheid kry ons baie mooi in Jesus Christus. In Hom is die wysheid van God aan ons geopenbaar.
Kol 2:3 “in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.”
Jesus is vir ons die volle en duidelike openbaring van God. Hy het gekom om die wet en die profete te vervul. Die onduidelikheid rondom die Verlosser uit die weg te ruim. Hy verkondig en bring aan ons die waarheid, die regte verstaan en volle openbaring van wie God is. In Hom is die skatte van wysheid en kennis. Jy kan nie die ewige lewe ingaan sonder Hom nie. Deur Hom is alles vir ons moontlik gemaak om as kind van God ons geloof uit te leef.

Wysheid is daarom om deur die geloof in woord en daad die Here te vrees, die Here te eer en te lewe volgens die voorskrifte van die Here.
Dit kan ons slegs doen deur die Heilige Gees wat dit in ons harte wek, ons lei tot die regte besef wie die Here is en wat Hy nie als vir ons doen nie.
Om godsdienstig te lewe en om wysheid te besit is om God te ken, volkome op God te vertrou en om God te vrees.

Dors vir meer:
Spreuke 1:1-7 en Kolossense 2:1-5.

Gebed
Dankie Here dat U ons leer wat wysheid is. Dankie dat ons tot U kan bid wanneer ons ook wysheid kortkom en dit ontvang deur U Woord te bestudeer. Skenk ons vandag ook die wysheid om U te loof en eer!
Amen.

Ds Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei.