Lees: Psalm 49
Teksvers. Psalm 49:16
“Maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood; ek sal aan Hom behoort.”

As jy om jou kyk lyk dit of geld jou alles kan koop. Jy kan self persone omkoop as jy ʼn wet oortree het en so los kom van vervolging. Dit lyk of die wêreld aan persone met geld behoort en asof die wêreld rondom hulle draai. In Psalm 49 het ons ook gelees van persone wat met hulle groot rykdom en op hulle besittings vertrou. Hierdie rykdom beteken op die einde van die dag niks vir hulle nie. As jy doodgaan kan jy nie eers een sent saam met jou neem nie. Jy kan nie met jou geld een dag by koop sodat jy langer gaan lewe nie.

Moenie jou daaroor bekommer dat hooghartige mense rykdom het en dat dit met goeie mense sleg gaan en dat hulle arm is nie. Geld kan nie alles koop nie. Daar is een geskenk wat ʼn mens nooit kan koop met al die geld in die hele wêreld nie, naamlik die losprys vir jou siel. Jy kan hierdie losprys nie self betaal nie, ook nie ʼn ander skepsel of engel nie. Daarom is dit net die Here wat vir ons die losprys kon bring, maar dit self ook wees.

Die Here moes eers ware mens word om as mens die sondeskuld van die hele mensdom te betaal. Deurdat Jesus Christus na die aarde gekom het en werklik mens geword het, kon Hy aan die kruis die volle straf van God gedra omdat Hy ware mens en ware God is. Daarom is daar nou vir ons die losprys betaal vir die ewige lewe.
Deur die geloof wat deur die Gees in ons bewerk is kry ons nou ook deel aan hierdie. Selfs al kom die dood, weet ek dat ek die grootste skat wat daar is, ontvang het, naamlik dat ek aan God behoort, deur Hom uitgekoop is en uit Hom lewe.

Verheug jou daarin dat die Here uit sy groot genade, liefde en ontferming ons nie net oorgegee het in die straf van die ewige dood nie. Nee, die Here het ons so lief dat Hy ons geweldige groot sondeskuld op Homself geneem het sodat daar ʼn losprys vir ons sondes betaal is. Lei jou ook deur sy Gees om nie te vergeet watter groot wonder die Here vir my en jou gedoen het nie. Gaan dan ook uit na ander wat nog nie weet dat hulle skuld betaal is nie en lei hulle ook na die Here Jesus Christus. Moenie hierdie blye nuus dit jou sondeskuld betaal is in Jesus Christus net vir jou self hou nie, maar vertel dit ook aan die persone by jou werk/skool en aan jou beste vriend.

Dors vir meer:
Heidelbergse Kategismus Sondag 5 en Galasiërs 3:13-29.

Gebed
Dankie Here dat U die wêreld so liefgehad het dat U Jesus Christus gegee het, sodat almal wat in Hom glo, die ewige lewe mag hê. Amen

Ds Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei.