Lees: Skriflesing Josua 24:1-2 en 12-24.
Teksvers. Josua 24:15 en 21.

Die Here het vanuit sy verbondstrou en vanuit sy genade die beloofde land aan die volk gegee. Nou roep Josua die volk weer bymekaar. Hulle moet kies wie hulle dien, dit moenie net as vanselfsprekend geneem word dat hulle die Here dien nie. Hulle moet die bely.
Jy kan nie neutraal bly nie. Jy kan nie lou wees nie. Jy is of vir die Here of jy is teen die Here (afgode).

Josua stel aan die volk ʼn baie duidelike voorbeeld: ‘wat my en my familie betref, ons sal die Here dien’. Die keuse om God te dien, sê Josua vir die volk, het geweldige implikasies. Besef mooi wat jou implikasie is om vir God ja te sê. Besef jy nog wat is die implikasies van die Ja wat jy gesê het met jou belydenisaflegging?
Dien jy die Here in opregtheid en standvastigheid? Wie die Here dien, moet Hom nie alleen met sy hele lewe dien nie, maar ook net vir Hom dien. Want Hy is ʼn heilige God, Hy is ʼn jaloerse God. Vir die Here kan jy nooit voorgee of jy Hom dien nie. Daarom moet ons in alles wat ons doen, wys dat ons die Here dien.

Alleen kan ons nooit hierdie vereistes uitleef nie, maar Jesus Christus het ons kom verlos terwyl ons sondaars was. Die Here is by ons deur die Heilige Gees!
Dit beteken dat ons ʼn bekeringslewe moet leef, burgers van die koninkryk van die ewige lewe en nie die slawe van die sonde wat deel in die hel nie.
Sê dan vandag weer: “Ek en my huis, ons sal die Here dien!”

Dors vir meer:
Psalm 2 en 2 Kronieke 6

Gebed
Here, die skepper van die hemel en aarde!, daar is niemand nog soos U nie. Mag ons altyd U bely en hierin volhard. Mag U die God van alle genade self ons volmaak bevestig, volhard en versterk. Aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Amen

Ds Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei.