Wat moet jy doen as die einde naby is?

1 Petrus 4:7-11

Teks wat tref: 1 Petrus 4:7

“Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid.”

Die einde van alles is naby!  Dit is vir ons ʼn groot troos, die einde is in sig!  Dit gee ons hoop en spoor ons aan om met nuwe ywer te werk te gaan.  As ons hoor die einde van alles is naby, gaan sit ons nie in sak en as en wag dat als moet nou verbygaan nie.  Nee, ons werp dan juis alles in die stryd!

Totdat die einde daar is, moet jy jou toespits om selfbeheers en nugter te wees. Jy leef nog steeds deur die Gees!  Laat ons in hierdie tyd veral ons self beheer, veral voordat ons iets sê of doen.  Ons kan so maklik inval by die persone om ons, maar val ons volkome in by wat God wil?

Wees ook nugter, nie net om jou nie oor te gee aan drank of ander middels nie.  Nugter beteken dat jy jouself in ʼn posisie sit waar jy self bepaal waarmee maak ek my program vol en wat is my prioriteite (gemeet aan God se Woord).  Ek reageer nie net op die krisis in die wêreld of wat ander van my wil hê nie. 

Saam met dit is daar drie aksiestappe wat ek moet uitleef:

  1.  Jy moet aanhou om mekaar hartlik lief te hê!  Ook nou moet ons oogmerk wees om nie net vir myself uit te kyk nie, maar my dade moet na buite gerig wees op ander en hoe kan ek vir hul tot voordeel wees.
  2. Wanneer ek lief is vir ander, dan is dit selfsprekend dat ek ook gasvry sal wees.  Die Here het vir jou ʼn plek in sy Vaderhuis gegee, is daar dan plek vir ander by jou huis?  Gasvryheid beteken nie net om ander in jou huis te ontvang nie, maar dat ek bereikbaar is vir ander, veral vir ander in die gemeente.  So kan ons nog steeds gasvry wees teenoor mekaar.
  3. Gebruik jou genadegawe wat God vir jou deur die Heilige Gees gee, vir die onderlinge diens in die gemeente.  Hierop kan jy jou veral toelê in die Inperking tyd.  Dit doen jy nou sodat God vir ander sigbaar word deur jou uitlewing van jou gawes sodat God verheerlik kan word!

Laat ons nou opnuut gehoorsaam wees aan Christus se opdrag in Matteus 5:16. “ Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is , verheerlik.”  So kan ons die voorbeeld van Christus volg wat gekom het, nie om die aandag op Hom te trek nie, maar sodat die Vader verheerlik kan word.

Dors vir meer:

1 Korintiërs 12:8-11 en Matteus 5:13-16.

Gebed

Here ons Vader, lei ons dat ons U kan verheerlik deur ons optrede en dade.  Dankie dat U ons roep en vir ons U Gees gee om mekaar te kan opbou om U te verheerlik.  Amen.

Ds Danie Potgieter

072 272 9631

GK Rietvallei.