Skrifgedeelte: Ps 127:1-5                    Teks wat tref: v1

Koning Salomo was nie net bekend vir sy wysheid, insig en ongelooflike rykdom nie. Hy neem verantwoordelikheid om die tempel van die Here te bou.  Hiervoor het Dawid hom deeglik voorberei. Salomo word deur die Heilige Gees gelei om met groot onderskeidingsvermoë en deeglike beplanning die tempel en sy koninklike paleis te voltooi.  Dit neem hom ongeveer twintig jaar vir die twee bouprojekte.  Hy maak gebruik van plaaslike arbeid en voer die beste hout, goud en boumateriaal van ver lande in.  Logisties bly hierdie een van die grootste projekte en konings en vername mense stroom daarheen om dit te aanskou. Sonder God sou Salomo nooit suksesvol gewees het nie. 

In die lig hiervan begin Psalm 127 by die Here.  Met hierdie vertrekpunt is dit duidelik dat God die Argitek en Boumeester moet wees.  Die woordkeuse in vers 1 stel dit onomwonde dat daar geen ander moontlikheid bestaan nie.  Sonder God is al die inspanning tevergeefs.  Sonder God se beskerming is daar geen veiligheid nie.  Geen menslike poging sal sukses behaal nie. Al staan jy vroeg op en gaan slaap laat, sal dit niks baat nie.  Die huidige omstandighede waarin ek myself bevind weerspieël iets hiervan. Lang ure, uitgerekte vergaderings en beplanning tot laatnag, is so deel van my bestaan dat ek letterlik nie meer lig sien nie.  Die Prediker roep uit dat daar van alles niks kom nie.

Beter beplanning en haarfyn tydsberekening neem nie die moeite weg nie.  Ons swoeg en sweet en jaag na niks. Tog is daar ʼn ander moontlikheid. “Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap.”  Onverdiend. Sonder enige bydrae en inspanning van my af. My beste pogings is nutteloos.  Net God se genade bring vreugde.  Daarby word nog meer gevoeg.  Die bouwerk vlot en die Here gee boonop kinders om in die huise te baljaar.  Kinders is ʼn geskenk van die Here en ʼn groot nageslag was ʼn bewys van de Here se seën. Met nog ʼn beeld verseker die Here ook dat die stad veilig sal wees.  Die krygers wat gereed en deeglik voorbereid is met ʼn pylkoker wat gevul is, het in oorlogstaal oorwinning verseker. Die wat God liefhet kry nie net ʼn huis nie maar geniet die Here se beskerming.  Met die Here aan jou kant is jy so goed bemagtig dat jy in die stadspoort kan onderhandel.  Deur Christus se opstanding het die Here my bemagtig sodat my dienswerk nie tevergeefs is nie. 

Moenie op jou eie insigte staatmaak nie, en laat die Here die bouwerk doen. 

Dors vir meer:

Jes 66:1,2 en Mt 7:24-29

Gebed

Here, lei my om op die regte fondament te bou. Stuur U Heilige Gees om my van my eiegeregtigheid te laat afsien.  Neem my lewe in U hande.  Amen

Ds Petrus van Blerk

0824560235