Skrifgedeelte: Hooglied 2:1-16                      Teks wat tref: v16a

Die wysheid wat Salomo van die Here ontvang het, lei daartoe dat die hele volk hoë agting vir hom kry. Hy beïndruk met sy regspraak en onder sy bewind beleef die volk groot voorspoed. In Hooglied 3:11 sing die vroue van Sion oor die dag van Salomo se huwelik, die dag van sy grootste vreugde. In Hooglied word liedere oor die liefde opgeteken en word dit aan Salomo opgedra.  Alhoewel hy na alle waarskynlikheid nie die skrywer van die boek Hooglied was nie, luister ons na wysheid wat vir die verhouding tussen man en vrou geld. 

Dit word uit sewe liedere saamgestel met waardevolle lesse vir elke man en vrou. Hoofstuk 2 begin met liefdestaal waar die bemindes met treffende beelde die skoonheid en aangetrokkenheid van en vir mekaar verklaar.  Die vrou is veel meer as ʼn affodil en lelie. Sy staan uit. Die man sien haar skoonheid en eienskappe raak. Vir haar is hy soos ʼn appelboom tussen die wilde bome. Hy staan uit. Sy sien uit na die man se versorging. Hy voorsien skaduwee en voedsel. Die verdere beelde en vergelykings is treffend om hul verliefdheid en aangetrokkenheid tot mekaar te beskryf. Hulle het ʼn intense verlange om vir ewig bymekaar te wees.

Die man spring oor die berge en wip oor die rante in pure opgewondenheid en hy is haastig om haar te sien. In afwagting op sy aankoms berei sy haar voor om haar gesig vir hom te wys en haar strelende stem te laat hoor. Die liefde tussen man en vrou word met hierdie beelde beskryf om die teerheid en wonderlike samesyn van huweliksgenote te verduidelik. Dit is ʼn besondere diepgaande verhouding tussen man en vrou. 

Tog is alles nie net maanskyn en rose nie en kan ons ook die praktiese raad in vers 15 ter harte neem. Dit is gewoonlik die kleinste menigsverskille en iets wat totaal onbeduidend en betekenisloos is wat spanning in ʼn huwelik veroorsaak. Dink gerus waaroor ʼn argument gaan en waar dit begin het?  Werk elke dag aan die kommunikasie en respek vir mekaar in jul huwelik.

Na alles word hierdie verhouding in vers 16 beseël met ʼn liefdesverklaring: – Jy is myne.  In verbondenheid aan mekaar is die man en vrou op mekaar aangewese en neem hul verantwoordelikheid om dit wat hul saam met mekaar deel en ontvang het ewig te koester. 

Toe Christus aan die kruis sterwe hoor ons ook sy laaste woorde waarmee Hy uitroep dat ons aan Hom behoort en dat Hy ons ewig liefhet. Die huwelik word meermale in die Bybel met die verhouding tussen die Here en sy kerk vergelyk. God het jou so lief dat Hy uitroep: “Jy is Myne”

Dors vir meer:

Ef 4:21-33

Gebed

Here, dankie dat U my liefhet. Maak my ywerig en opgewonde om in U diens te mag staan.  Verwyder die lastige klippie in my skoen wat die oorsaak van onmin en hartseer is.  Maak my al meer deel van U. Amen

Ds Petrus van Blerk

0824560235