Gereformeerde Kerk Rietvallei

Vir God, Vir mekaar, Vir die wêreld

Uitsaai van Erediens

Goeie dag Gemeente
Ons maak staat op elektroniese toerusting en so ook Internet konneksie en daar kan probleme voorkom wat onverhoedbaar is. Ons gaan van die volgende platforms gebruik maak, Facebook, Youtube, Kerkdienst Gemist en Sermon.net

As u graag ons erediens wil bywoon volg asb die skakel: Sondag Erediens bywoning

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Audio uitsending

Luister nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Eredienstye

Eredienste gedurende skoolkwartale 09:00 en 18:30
Eredienste tydens alle skoolvakansies en langnaweke 09:00 en 18:30
Goeie Vrydag en Versoeningsdag 09:00
Kersdag 08:00
Hemelvaartdag 19:00
*Preekbegeleiding: tydens hierdie preek word dieselfde inhoud deur een van die predikante aan die jonger kinders in die saal verduidelik. Nie tydens skoolvakansies en langnaweke nie.