Gereformeerde Kerk Rietvallei

Vir God, Vir mekaar, Vir die wêreld

Erediensuitsendings

Goeie dag Gemeente
Die Kerkraad se reëlings met betrekking tot erediensbywoning word gereeld in ooreenstemming met die wysigings in die regulasies, aangepas. Tans kan 100 mense per erediens in die kerkgebou geakkommodeer word. Eredienste tydens skoolkwartale vind om 08:00 , 10:30 en 18:30 plaas. en tydens langnaweke en skoolvakansies vind die eredienste om 09:00 en 18:30 plaas. Daar is dus voldoende ruimte om in groter getalle eredienste by te woon, en lidmate word aangemoedig om eredienste te kom bywoon. Vir diegene vir wie dit fisies moeilik is om erediens toe te kom, is die eredienste steeds intydsdirek vanuit die kerkgebou op die onderskeie kanale (webtuiste, FaceBook en YouTube) Protokolreëls geld egter steeds.

Ons maak staat op elektroniese toerusting en so ook Internet konneksie en daar kan probleme voorkom wat onverhoedbaar is. Ons gaan van die volgende platforms gebruik maak, Facebook, Youtube, Kerkdienst Gemist en Sermon.net

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Audio uitsending

Luister nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Eredienstye

Eredienste gedurende skoolkwartale 08:00, 10:30 en 18:30
Eredienste tydens alle skoolvakansies en langnaweke 09:00 en 18:30
Goeie Vrydag en Versoeningsdag 09:00
Kersdag 08:00
Hemelvaartdag 19:00
*Preekbegeleiding: tydens hierdie preek word dieselfde inhoud deur een van die predikante aan die jonger kinders in die saal verduidelik. Nie tydens skoolvakansies en langnaweke nie.