Gereformeerde Kerk Rietvallei

Vir God, Vir mekaar, Vir die wêreld

Uitsaai van Erediens

Goeie dag Gemeente
Na aanleiding van die President se aankondigings en advies ontvang van die Deputate: Skakeling met die Owerheid, het die Kerkraad besluit dat Rietvallei, totdat die inperkingsmaatreëls verlig word, eredienste in die kerkgebou hou met beperkte bywoning. Eredienste sal op die gewone eredienstye (08:00 , 10:30 en 18:30) direk vanuit die kerkgebou op die onderskeie kanale (webtuiste, FaceBook en YouTube) uitgesaai word. Ons vertrou dat u begrip sal hê vir hierdie reëling.

Ons maak staat op elektroniese toerusting en so ook Internet konneksie en daar kan probleme voorkom wat onverhoedbaar is. Ons gaan van die volgende platforms gebruik maak, Facebook, Youtube, Kerkdienst Gemist en Sermon.net

As u graag ons erediens wil bywoon volg asb die skakel: Sondag Erediensbywoning


Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Audio uitsending

Luister nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Eredienstye

Eredienste gedurende skoolkwartale 08:00, 10:30 en 18:30
Eredienste tydens alle skoolvakansies en langnaweke 09:00 en 18:30
Goeie Vrydag en Versoeningsdag 09:00
Kersdag 08:00
Hemelvaartdag 19:00
*Preekbegeleiding: tydens hierdie preek word dieselfde inhoud deur een van die predikante aan die jonger kinders in die saal verduidelik. Nie tydens skoolvakansies en langnaweke nie.