Eredienstye

Eredienste gedurende skoolkwartale vanaf 2016 08:00, 10:15, 18:30

Tydens alle skoolvakansies en langnaweke 2016 09:00 – in Afrikaans (Kerkgebou) 18:30 – in Afrikaans

2016 Goeie Vrydag en Versoeningsdag 09:00 Kerkgebou Kersdag 08:00 Hemelvaartdag 19:00

*Preekbegeleiding: tydens hierdie preek word dieselfde inhoud deur een van die predikante aan die jonger kinders in die saal verduidelik. Nie tydens skoolvakansies en langnaweke nie.